Granulované doplnkové krmivá

Premin® zmes Myslivecká

Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov a vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov.
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené k výžive prežúvavej raticovej zveri v prírode v období núdze, ale taktiež pre celoročnú aplikáciu v oborách, záujmových a farmových chovoch prežúvavej raticovej zveri.
Aplikácia granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí bola overená u voľne žijúcej populácie raticovej zveri, kde bol dokázaný ich pozitívny vplyv na celkovú kondíciu, zdravotný stav a rastové procesy predovšetkým u mladých jedincov vo vývine spolu s tvorbou silných trofejí u samčej populácie.

balenie: 25kg

 

Premin® zmes Bielkovinová

Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov a vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov.
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené k výžive prežúvavej raticovej zveri v prírode v období núdze, ale taktiež pre celoročnú aplikáciu v oborách, záujmových a farmových chovoch prežúvavej raticovej zveri.
Aplikácia granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí bola overená u voľne žijúcej populácie raticovej zveri, kde bol dokázaný ich pozitívny vplyv na celkovú kondíciu, zdravotný stav a rastové procesy predovšetkým u mladých jedincov vo vývine spolu s tvorbou silných trofejí u samčej populácie.

balenie: 25kg

 

Premin® zmes Amino plus

Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov a vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov.
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené k výžive prežúvavej raticovej zveri v prírode v období núdze, ale taktiež pre celoročnú aplikáciu v oborách, záujmových a farmových chovoch prežúvavej raticovej zveri.
Aplikácia granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí bola overená u voľne žijúcej populácie raticovej zveri, kde bol dokázaný ich pozitívny vplyv na celkovú kondíciu, zdravotný stav a rastové procesy predovšetkým u mladých jedincov vo vývine spolu s tvorbou silných trofejí u samčej populácie.

balenie: 25kg

 

Premin® zmes Paroženie

Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov a vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov.
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené k výžive prežúvavej raticovej zveri v prírode v období núdze, ale taktiež pre celoročnú aplikáciu v oborách, záujmových a farmových chovoch prežúvavej raticovej zveri.
Aplikácia granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí bola overená u voľne žijúcej populácie raticovej zveri, kde bol dokázaný ich pozitívny vplyv na celkovú kondíciu, zdravotný stav a rastové procesy predovšetkým u mladých jedincov vo vývine spolu s tvorbou silných trofejí u samčej populácie.

balenie: 25kg

 

Premin® zmes Muflón

Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov a vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov.
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené k výžive prežúvavej raticovej zveri v prírode v období núdze, ale taktiež pre celoročnú aplikáciu v oborách, záujmových a farmových chovoch prežúvavej raticovej zveri.
Aplikácia granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí bola overená u voľne žijúcej populácie raticovej zveri, kde bol dokázaný ich pozitívny vplyv na celkovú kondíciu, zdravotný stav a rastové procesy predovšetkým u mladých jedincov vo vývine spolu s tvorbou silných trofejí u samčej populácie.

balenie: 25kg

katalóg krmív


Minerálne krmivá - granulované

Premin® Minerálne granule – parohatý

Vitamíno – minerálne granulované krmivo vytvorené na základe požiadaviek poľovníkov. Je určené pre parohatú zver v doporučenom dávkovaní 8%  primiešaním do jadrového krmiva.

balenie: 25kg

 

Premin® Minerálne granule – dutorohý

Vitamíno-minerálne granulované krmivo pre dutorohú zver s doporučeným dávkovaním 8% do zmesi jadrových krmív. 

balenie: 25kg

katalóg krmív


Minerálne krmivá - sypké

Premin® Srnec

Minerálne krmivo pripravené špeciálne pre srnčiu zver, overené v praxi, doplnené o vitamín C ktorý je dôležitý pre správny vývoj kostí a parožia. Srnčia zver ako jediná z prežúvavcov si vitamín C nevie syntetizovať sama v tele a preto je zaradenie vitamínu C do krmiva opodstatnené. 

Od 1.8.2014 došlo ku skráteniu názvu z Premin Spárkatá zver MAXI srnec na Premin Srnec.

balenie: 25kg

 

Premin® JELEŇ, DANIEL

Vitamíno-minerálne doplnkové krmivo Premin Jeleň, Daniel je obohatené o živú kvasinkovú kultúru pre dobrú činnosť bachora určené pre jeleniu a danieliu zver. 

Od 1.8.2014 došlo ku skráteniu názvu z Premin Spárkatá zver MAXI Jeleň, Daniel na Premin Jeleň, Daniel.

balenie: 25kg

 

Premin® Muflón

Vitamíno-minerálne krmivo Premin Muflón je špeciálne vyvynuté pre muflóniu zver, obohatené o biotín a kvasinkovú kultúru. 

balenie: 25kg

 

Premin® Slanisko NOVINKA

Minerálne krmivo pre voľný celoročný príjem raticovou zverou. Premin Slanisko je sypké minerálne krmivo pre raticovú zver, ktoré by malo byť k dispozícií celoročne. Je určené ako náplň do solísk namiesto kamennej, alebo lisovanej soli. Okrem soli obsahuje tiež vápnik, fosfor a horčík, teda nutrične dôležité prvky pre rozvoj kostry a parožia. Premin Slanisko ďalej obsahuje potrebné stopové prvky a vitamíny pre zaistenie životných funkcií organizmu. V súčasnej kultúrnej krajine je stále častejšie zaznamenávaný výrazný deficit minerálnych látok pre raticovú zver. Iba s dostatkom minerálií môže zver ukázať svoj genetický a hlavne trofejový potenciál. Zaistenie neobmedzeného prístupu k minerálnym látkam je dôležité pre všetky druhy raticovej zveri, hlavne však pre gravidné a kojace samice. Zver navštevuje soliská celoročne s obľubou, hlavne matky v období laktácie a kojenia mláďat. V prípade ak sa raticová zver naučí navštevovať soliská, má to väčšinou dlhodobý charakter a opakovane sa k soliskám vracia. Je nevyhnutne dôležité v revíri vybudovať sieť solísk, ktoré budú vhodne a systematicky rozmiestnené tak, aby sa nachádzali vo všetkých potencionálných teritóriách zveri.

V závislosti od druhu a charakteru revíru je vhodné mať 1 solisko na 15 – 20 ha. Z pohľadu starostlivosti o zver je lepšie v revíri vybudovať viac solísk.

Náklady na minerálne krmivo do solísk sú v porovnaní s celkovými nákladmi na starostlivosť o zver úplne zanedbateľné.  

balenie: 25kg

katalóg krmív


Pastevné zmesi pre raticovú zver

Spoločnosť VVS sa rozhodla zaradiť do svojho portfólia produktov ponuku pastevných zmesí na založenie porastov pre raticovú zver, ktoré môžu zvýšiť kvalitu výživy raticovej zveri prirodzeným kŕmením a to ako vo vegetačnom období, tak aj v "hladovom období".

 

 

Premin zmes "Vytrvalá ďatelino-tráva" Novinka

Viacročný lúčny porast, vhodný pre raticovú a drobnú zver s vysokou toleranciou stanoviska. Zmes predstavuje združený lúčny porast. Výhodou tohto porastu je jeho tolerancia k podmienkam stanovišťa a odolnosť voči paseniu a pošlapaniu. Pre výsev vyžaduje zmes stredne hlbokú orbu. Osivo sa seje plytko, výsev 40kg/1ha od apríla ( vrátane ) až do polovice augusta. Skorší výsev je vhodnejší, najlepšie v období s väčším úhrnom zrážok.

Premin zmes "Hladové obdobie" Novinka

Zmes predlžujúca obdobie s prístupom zveri k zelenej pastve, t.j. aj mimo vegetačné obdobie. Produkuje veľké množstvo biomasy, ktorá je pre zver prístupná a v období núdze. Počas celej zimy je pre zver dostupná pastva vo forme kŕmnej kapusty, raže, ovsa s prímesou repky. Vysievame v období od júla do augusta v množstve 36kg/1ha. 

Premin zmes "Kŕmny biopas" Novinka

Hlavným významom tejto zmesi je zvýšenie ponuky potravy a tým rozvoja ekologických spoločenstiev viazaných na poľné biotopy. Premin zmes "kŕmny biopas" obsahuje jarné obilniny, pohanku, kŕmnu kapustu a bielu lupinu. Výsev tejto zmesi je 112,4kg/1ha. 

V ponuke osív je zaradená kŕmna kapusta, raž a cirok.

viac info

 


Sypké doplnkové krmivá

Premin® zmes Siláž

Sypké doplnkové krmivo určené k doplneniu dusíkatých látok, makroprvkov, stopových prvkov a vitmaínov do siláže pre zver. 

balenie: 25kg

katalóg krmív