Profil

Spoločnosť VVS SK, s. r. o. vznikla v auguste 2006 ako zastúpenie materskej firmy VVS Verměřovice na Slovensku. Najskôr mala firma prenajaté sklady v Trenčianskych Bohuslaviciach, no v januári 2007 sa naskytla možnosť prenájmu skladov a kancelárií v areáli PD Trenčianska Turná, kde firma VVS SK, s. r. o. pôsobila 7 rokov.

V roku 2014 sme kúpili administratívne a skladové objekty v Bánovciach nad Bebravou, pričom sme zriadili maloobchodnú predajňu Všetko pre chov a rovnako pomenovaný internetový obchod www.vsetkoprechov.sk.
Hlavnou činnosťou firmy je obchod a poradenstvo v oblasti výživy zvierat, služby v úprave paznechtov hovädzieho dobytka a predaj potrieb pre chovateľov a farmárov. Ponúkame nielen široký sortiment krmív a kŕmnych doplnkov, ale aj napájačky, kŕmidlá, kozmetiku pre zvieratá, dezinfekciu ustajňovacích priestorov a dojární, insekticídy, rodenicídy, potreby pre profesionálnych  aj hobby kynológov a mnohé iné produkty.

 

Poslanie firmy
Navrhujeme a realizujeme moderné riešenia efektívneho chovu zvierat.

Naša vízia
Hrať klúčovú rolu ako dodávateľ pre farmové a záujmové chovy hospodárskych a spoločenských zvierat.

Naše hodnoty
Tímová práca a riešenia postavené na vzájomnosti.
Maximálna kvalita výrobkov a služieb.
Prinášať vysokú hodnotu pre zákazníka.
Posúvanie hraníc v oblasti poznatkov, postupov a efektívnosti produkcie. Rýchlosť a jednoduchosť poskytovaných služieb.
Neustále vzdelávanie a tvorba vlastného know-how.
Fair play súťaž a rešpekt ku konkurencii.