BVK SK 01

produkt

Doplnková kŕmna zmes - bielkovinový koncentrát určený na vybilancovanie kŕmnej dávky výkrmových ošípaných o dôležité vitamíny, minerály a aminokyseliny.

Doplnenie chýbajúcich a potrebných vitamínov, minerálnych látok, bielkovín a aminokyselín eliminuje nízky obsah živín v bežnom krmive, zlepšuje prírastky a celkový zdravotný stav ošípaných. BVK SK 01 je bielkovinový koncentrát určený pre výkrmové ošípané od 35 kg živej hmotnosti až do konca výkrmu. Primiešaním BVK SK 01 k obilninovým šrotom podľa receptúr získavame kompletnú kŕmnu zmes pre výkrm ošípaných.

Balenie: 25kg

Malé balenie pre drobnochov: Proteinmix ošípané 5kg

 

Doporučená receptúra na výrobu KKZ s obilím pre ošípané

Živá váha ošípanej

BVK SK 01

Jačmeň

Pšenica

Spolu

do 35 kg

5 kg

9 kg

17 kg

31 kg

35 - 65 kg

5 kg

5 kg

26 kg

36 kg

nad 65 kg

5 kg

18 kg

52 kg

75 kg

 

Doporučená kŕmna dávka s parenými zemiakmi v kg/ks/deň

Živá váha ošípanej

BVK SK 01

Jačmeň

Pšenica

Zemiaky

35 – 65 kg

0,30 kg

0,5 kg

0,7 kg

2,0 kg

nad 65 kg

0,35 kg

0,9 kg

1,0 kg

3,0 kg

 

Doporučená receptúra na výrobu KKZ v %:

ošípané do 35kg: pšenica 54%, jačmeň 30%, BVK SK 01 16%

Ošípané od 35 do 65kg: pšenica 72%, jačmeň 14%, BVK SK 01 14%

Ošípané nad 65kg: pšenica 69%, jačmeň 24%, BVK SK 01 7%


BVK SK 05

produkt

Bielkovinová doplnková kŕmna zmes určená na výrobu hotovej kŕmnej zmesi pre prasné prasnice a prasničky nad 65kg živej hmotnosti.

Optimálny pomer bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín zvyšuje pôrodné hmotnosti ošípaných, priaznivo ovplyvňuje dlhovekosť prasníc a  parametre plodnosti ošípaných.

Odporúčané dávkovanie: pšenica 65 %, jačmeň 25%, BVK SK 05 10%    

Balenie: 25kg


BVK SK 06

produkt

Bielkovinová doplnková kŕmna zmes určená na výrobu hotovej kŕmnej zmesi pre dojčiace prasnice.

Ideálny pomer bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín zlepšujú ukazovatele mliečnosti prasníc a tým priaznivo ovplyvňujú vyrovnanosť vrhu a prírastky mladých ošípaných ihneď od pôrodu.

Odporúčané dávkovanie: pšenica 65 %, jačmeň 25%, BVK SK 05 10%    

Balenie: 25kg


BVK SK 08

produktBielkovinová doplnková kŕmna zmes na výrobu KKZ pre plemenné kance.

Doporúčana receptúra na výrobu KKZ:

pšenica 41 %, jačmeň 35%, BVK SK 06 20%, pšeničné otruby 4%.


BVK SK 10

produkt

Doplnková kŕmna zmes určená pre skorý odstav prasiatok – štartér.

Slúži na doplnenie chýbajúcich bielkovín, vitamínov, minerálov a aminokyselín do kŕmnej dávky. Zmiešaním so zmesou obilninových šrotov získavame plnohodnotnú kompletnú kŕmnu zmes pre ideálny začiatok výkrmu ošípaných. BVK SK 10 zlepšuje príjem krmiva, zabezpečuje vyrovnanosť vrhu a podporuje vývoj mladých ošípaných.

Odporúčané dávkovanie: jačmeň 20%, kukurica 22%, pšenica 23%, BVK SK 10 35%

Balenie: 20kg

Malé balenie pre drobnochov: Proteinmix odstavčatá 5kg


Premin SK A1

produkt

Vitamíno-minerálna zmes určená na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre ošípané vo výkrme do 35kg. 

Správny pomer vitamínov, minerálnych látok a potrebných aminokyselín nahrádza nedostatok v bežnej kŕmnej dávke.

Odporúčaná receptúra: pšenica 37%, jačmeň 35%, sójový extrahovaný šrot 15%, kukurica 10%,  Premin SK A1 3%

Balenie: 30kg


Premin SK ČOS

produktVitamíno-minerálna zmes (VMZ) určená na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi (KKZ) na skorý odstav prasiatok – predštartér, štartér.
Doporučená receptúra na výrobu KKZ: pšenica 38%, jačmeň 25%, sójový extrahovaný
šrot 17%, Premin SK ČOS 5%.


Premin SK PBK

produkt

Vitamino–minerálna zmes (VMZ) na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi (KKZ) pre prasné prasnice a prasničky nad 60kg živej hmotnosti.

Optimálny pomer  vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín pozitívne ovplyvňuje pôrodné hmotnosti mladých ošípaných, parametre plodnosti ošípaných a dlhovekosť prasníc.

Odporúčaná receptúra na výrobu KKZ: pšenica 44,5%, jačmeň 35%, kukurica 10%,  sójový extrahovaný šrot 7%, Premin PBK 3,5%

Balenie: 30kg


Premin SK PKK

Vitamino–minerálna zmes (VMZ) na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi (KKZ) pre dojčiace prasnice.

Vyrovnaný pomer vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín priaznivo ovplyvňuje ukazovatele mliečnosti prasníc a tým podporujú vyrovnanosť vrhu a prírastky mladých ošípaných ihneď od pôrodu.

Odporučená receptúra na výrobu KKZ: pšenica 38,5%, jačmeň 35%, kukurica 10%,  sójový extrahovaný šrot 13,5%, Premin PBK 3%.

Balenie: 30kg


Premin SK VUL

produkt

Vitamíno – minerálna zmes určená na vybilancovanie kŕmnej dávky výkrmových ošípaných o dôležité vitamíny, minerály a aminokyseliny.

Premin SK VUL obsahuje okrem iného potrebné aminokyseliny ( lyzín, metionín, treonín ), ktoré sú v bežnom krmive zastúpené v nedostatočnom množstve. oplnenie chýbajúcich a potrebných vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín eliminuje nízky obsah živín v bežnom krmive, zlepšuje prírastky a celkový zdravotný stav ošípaných. Premin SK VUL  je určený pre výkrmové ošípané od 35 kg živej hmotnosti v odporučenom dávkovaní na kus a deň.

Odporučené dávkovanie: 40 - 70g/ kus a deň

Odporučená receptúra na výrobu KKZ: pšenica 43,5%; jačmeň 35%; kukurica 10%; sójový extrahovaný šrot 8,5%; Premin SK VUL 3%

Balenie: 30kg

Malé balenie určené pre drobnochov: Premin ošípané 5kg; 3kg


Pro-Bio Mix – Ošípané

produktBielkovinová doplnková kŕmna zmes DKZ určená na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi (KKZ) pre ošípané vo výkrme.
Doporučená receptúra na výrobu KKZ :
KKZ A1: Pro-Bio Mix 5kg, obilniny 20kg.  KKZ VUL: Pro –Bio Mix 5kg, obilniny 28kg


Proteinmix ošípané

Doplnková kŕmna zmes – bielkovinový koncentrát určený na vybilancovanie kŕmnej dávky výkrmových ošípaných o dôležité vitamíny, minerály a aminokyseliny.

Doplnenie chýbajúcich a potrebných vitamínov, minerálnych látok, bielkovín a aminokyselín eliminuje nízky obsah živín v bežnom krmive, zlepšuje prírastky a celkový zdravotný stav ošípaných. BVK SK 01 je bielkovinový koncentrát určený pre výkrmové ošípané od 35 kg živej hmotnosti až do konca výkrmu. Primiešaním BVK SK 01 k obilninovým šrotom podľa receptúr získavame kompletnú kŕmnu zmes pre výkrm ošípaných.

Balenie: 5kg

Doporučená receptúra na výrobu KKZ s obilím pre ošípané

Živá váha ošípanej

BVK SK 01

Jačmeň

Pšenica

Spolu

do 35 kg

5 kg

9 kg

17 kg

31 kg

35 – 65 kg

5 kg

5 kg

26 kg

36 kg

nad 65 kg

5 kg

18 kg

52 kg

75 kg

 

Doporučená kŕmna dávka s parenými zemiakmi v kg/ks/deň

Živá váha ošípanej

BVK SK 01

Jačmeň

Pšenica

Zemiaky

35 – 65 kg

0,30 kg

0,5 kg

0,7 kg

2,0 kg

nad 65 kg

0,35 kg

0,9 kg

1,0 kg

3,0 kg


Selestart

Kompletná kŕmna zmes pre skorý odstav prasiatok, predštartér.
Voľne ložené, sypké.