DESICAL FORTE

Prípravok na liečebné a preventívne kúpele končatín hovädzieho dobytka

Prečo Desical Forte: Používanie niektorých prípravkov na kúpele paznechtov predstavuje mnohé zdravotné riziká. Formaldehyd sa vdychovaním ľahko vstrebáva a pôsobí okamžite. Bol klasifikovaný ako karcinogén 1A skupiny a okrem toho má cytotoxické a genotoxické účinky. Roztoky na báze síranu meďnatého (modrej skalice) majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie

Desical Forte je pri bežnom používaní úplne bezpečný pre zviera, človeka a životné prostredie

v dôsledku vysokej hodnoty pH prípravku 12,4 sú kúpele vysokoúčinnou metódou na likvidáciu mikroorganizmom spôsobujúcich dermatitídy, hniloby a nekrobacilózy

účinok Desical Forte nie je ovplyvnený vonkajšou teplotou

Návod na použitie

Desical Forte sa pripravuje ako 5 až 10 percentný roztok s vodou podľa rozsahu výskytu infekčných ochorení kože a paznechtov, použitie v priechodzích bazénoch – dojnice sa cez roztok preháňajú preventívne 1 až 2 x týždenne. Liečebne sa kúpele vykonávajú denne alebo každý druhý deň. Roztok je potrebné meniť v závislosti od veľkosti vane a stupňa znečistenia, jeho účinnosť je možné zmerať lakmusovým papierikom, pokiaľ je pH roztoku väčšie ako 9, tak roztok má stále dezinfekčný účinok, v stacionárnych bazénoch po dobu minimálne 10 až 15 minút, frekvencia závisí od prevalencie ochorenia v danom stáde.

Prečo Desical Forte: Používanie niektorých prípravkov na kúpele paznechtov predstavuje mnohé zdravotné riziká. Formaldehyd sa vdychovaním ľahko vstrebáva a pôsobí okamžite. Bol klasifikovaný ako karcinogén 1A skupiny a okrem toho má cytotoxické a genotoxické účinky. Roztoky na báze síranu meďnatého (modrej skalice) majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie

Desical Forte je pri bežnom používaní úplne bezpečný pre zviera, človeka a životné prostredie

v dôsledku vysokej hodnoty pH prípravku 12,4 sú kúpele vysokoúčinnou metódou na likvidáciu mikroorganizmom spôsobujúcich dermatitídy, hniloby a nekrobacilózy

účinok Desical Forte nie je ovplyvnený vonkajšou teplotou

Návod na použitie

Desical Forte sa pripravuje ako 5 až 10 percentný roztok s vodou podľa rozsahu výskytu infekčných ochorení kože a paznechtov, použitie v priechodzích bazénoch – dojnice sa cez roztok preháňajú preventívne 1 až 2 x týždenne. Liečebne sa kúpele vykonávajú denne alebo každý druhý deň. Roztok je potrebné meniť v závislosti od veľkosti vane a stupňa znečistenia, jeho účinnosť je možné zmerať lakmusovým papierikom, pokiaľ je pH roztoku väčšie ako 9, tak roztok má stále dezinfekčný účinok, v stacionárnych bazénoch po dobu minimálne 10 až 15 minút, frekvencia závisí od prevalencie ochorenia v danom stáde.


DESICAL PLUS

Prípravok na „suchý kúpel“ paznechtov a hygienický produkt do podstielok

Ako pôsobí Desical plus?
- ide o produkt na prírodnej báze s veľmi
- jemnou štruktúrou
- je silne alkalický, pH = 12,4
- patogénne mikroorganizmy a medzi nimi aj
- pôvodcovia mastitíd, dermatitíd, hniloby
- paznechtov a nekrobacilóz prežívajú
- v prostredí s pH 4 až 9

Desical plus vytvára prostredie, v ktorom patogény nemajú žiadnu šancu prežiť a je prostriedkom na zníženie infekčného tlaku v prostredí a pôsobí preventívne pred vznikom enviromentálnych mastitíd

Výhody Desical plus
- vysokoúčinný prípravok proti infekčným ochoreniam kože v okolí paznechtov porovnateľný s formaldehydom
- vysušuje rohovinu paznechtov až po jej jadro, no je šetrný ku koži
- dezinfekčný účinok sa neznižuje znečistením
- veľmi nízka spotreba vzhľadom na viacnásobné použitie (cez suchý kúpel môžu kravy prechádzať viac dní po sebe)

Spôsob použitia na suché kúpele paznechtov
Desical plus sa používa v priechodzích bazénoch umiestnených v pohybových chodbách hovädzieho dobytka (napr. za dojárňou), prípravok je možné zmiešať s pilinami alebo jemným pieskom, v pomere 1 : 1, čo obmedzuje jeho spotrebu, pred vstupom do suchého bazénu je potrebné končatiny navlhčiť, suché kúpele vykonávajte preventívne 1 x do týždňa, pri vyššej prevalencii ochorení paznechtov 3 x do týždňa.

Spôsob použitia na dezinfekciu podstielok
Prípravok DESICAL plus sa používa ako prímes do podstielok hospodárskych zvierat pre nastielané ležiskové boxy, vo väzných maštaliach, v kotercoch a búdkach pre teľatá a dezinfekciu ustajňovacích priestorov. Zabezpečuje perfektné hygienické podmienky.

Podstielka a prostredie ležoviska zostávajú pri použití DESICAL plus konštantne alkalické. Patogénne mikroorganizmy, ako E.coli, Klebsiella alebo Pseudomonady – pôvodcovia ochorení mliečnej žľazy – sa v takomto prostredí nedokážu rozmnožovať.

Infekčný tlak je viditeľne nižší (čo je potvrdené aj DLG testom) a riziko enviromentálnych mastitíd je oveľa menšie.

Desical vysušuje podstielku, čím je zabezpečená oveľa vyššia čistota zvierat. Oproti pálenému alebo hasenému vápnu nemá nepriaznivé účinky na kožu zvierat, hlavne pokožka strukov nie je vôbec dráždená. Veľmi výrazne je obmedzená tvorba amoniaku, čo má vplyv na lepšiu mikroklímu maštale.

Druh zvieraťa

Odporúčanie

Frekvencia

Použité množstvo

Kravy

pohybové plochy

1-3 x týždenne

150 – 250 g/m2

 

ležiskové boxy – matrace

1-3 x týždenne

200 – 300 g/ m2

 

hlboké boxy

1 – 3 x týždenne

150 – 200 g/m2

MHD a ovce

hlboká podstielka

1 – 3 x týždenne

150 – 250 g/m2

Ošípané

na podlahu

podľa potreby

100 – 250 g/m2

Hydina

na podlahu

podľa potreby

200 – 300 g/m2

Desical plus vytvára prostredie, v ktorom patogény nemajú žiadnu šancu prežiť a je prostriedkom na zníženie infekčného tlaku v prostredí a pôsobí preventívne pred vznikom enviromentálnych mastitíd

Výhody Desical plus
- vysokoúčinný prípravok proti infekčným ochoreniam kože v okolí paznechtov porovnateľný s formaldehydom
- vysušuje rohovinu paznechtov až po jej jadro, no je šetrný ku koži
- dezinfekčný účinok sa neznižuje znečistením
- veľmi nízka spotreba vzhľadom na viacnásobné použitie (cez suchý kúpel môžu kravy prechádzať viac dní po sebe)

Spôsob použitia na suché kúpele paznechtov
Desical plus sa používa v priechodzích bazénoch umiestnených v pohybových chodbách hovädzieho dobytka (napr. za dojárňou), prípravok je možné zmiešať s pilinami alebo jemným pieskom, v pomere 1 : 1, čo obmedzuje jeho spotrebu, pred vstupom do suchého bazénu je potrebné končatiny navlhčiť, suché kúpele vykonávajte preventívne 1 x do týždňa, pri vyššej prevalencii ochorení paznechtov 3 x do týždňa.

Spôsob použitia na dezinfekciu podstielok
Prípravok DESICAL plus sa používa ako prímes do podstielok hospodárskych zvierat pre nastielané ležiskové boxy, vo väzných maštaliach, v kotercoch a búdkach pre teľatá a dezinfekciu ustajňovacích priestorov. Zabezpečuje perfektné hygienické podmienky.

Podstielka a prostredie ležoviska zostávajú pri použití DESICAL plus konštantne alkalické. Patogénne mikroorganizmy, ako E.coli, Klebsiella alebo Pseudomonady – pôvodcovia ochorení mliečnej žľazy – sa v takomto prostredí nedokážu rozmnožovať.

Infekčný tlak je viditeľne nižší (čo je potvrdené aj DLG testom) a riziko enviromentálnych mastitíd je oveľa menšie.

Desical vysušuje podstielku, čím je zabezpečená oveľa vyššia čistota zvierat. Oproti pálenému alebo hasenému vápnu nemá nepriaznivé účinky na kožu zvierat, hlavne pokožka strukov nie je vôbec dráždená. Veľmi výrazne je obmedzená tvorba amoniaku, čo má vplyv na lepšiu mikroklímu maštale.

Druh zvieraťa

Odporúčanie

Frekvencia

Použité množstvo

Kravy

pohybové plochy

1-3 x týždenne

150 – 250 g/m2

 

ležiskové boxy – matrace

1-3 x týždenne

200 – 300 g/ m2

 

hlboké boxy

1 – 3 x týždenne

150 – 200 g/m2

MHD a ovce

hlboká podstielka

1 – 3 x týždenne

150 – 250 g/m2

Ošípané

na podlahu

podľa potreby

100 – 250 g/m2

Hydina

na podlahu

podľa potreby

200 – 300 g/m2

 


DESICAL SENSITIVE

Prípravok na lokálne ošetrenie paznechtov

Pôsobenie:  prípravok výrazne redukuje výskyt infekčných ochorení kože v okolí paznechtov a na paznechtoch (hniloba, dermatitídy, nekrobacilózy),  vytvára silne zásadité prostredie, v ktorom patogény nemajú najmenšiu šancu prežiť.

Použitie: na lokálne ošetrenie postihnutých zvierat, preventívne napr. v dojárni alebo po úprave paznechtov; – suspenziu na natieranie pripravíme rozmiešaním produktu s vodou v pomere 1 : 0,6 (do 5 kg produktu s 3 litrami vody);  používame na natieranie kože v oblasti paznechtov;  zarobený prípravok je možné používať dlhšiu dobu, skladujeme ho uzatvorený a pred –  opätovným použitím premiešame

- balenie 5 kg je približne na 300 aplikácií

- aplikujeme – akútne prípady 3 – 4 dni po sebe, preventívne 1 x do týždňa

 


KLAUCID

Dezinfekčný prostriedok, testovaný podľa metód Nemeckej veterinárnej spoločnosti (DVG)

Vlastnosti:

Dezinfekčný prostriedok do ustajňovacích objektov, dezinfekčných rohoží a na kúpele paznechtov hovädzieho dobytka a oviec.

Klaucid možno použiť do dezinfekčných brodov pred vstupom do ustajňovacích objektov: je veľmi šetrný k materiálom.

Klaucid sa používa v dezinfekčných brodoch a vaniach v pomere 1:100. Použitý roztok podľa potreby dopĺňajte 1x týždenne.

Klaucid pôsobí aj pri nižších teplotách do 4OC.

Oblasť použitia:

Použitie:    

                                                   Koncentrácia Klaucid/voda

Dezinfekčný kúpeľ paznechtov           1%               1   :  100          

dezinfekcia prostredia                       1%               1   : 100 exp. 2 hod

anaeróbna hniloba paznechtov     

dermatitis digitalis                           1%               1: 100    exp. 2 hod

Zloženie produktu: formaldehyd, gluteraldehyd, didecyldimetylamoniumchlorid


KLAUSOL

Tinktúra na kyslej báze určená k ošetreniu paznechtov hovädzieho dobytka a oviec.

Prípravok sa používa na liečenie infekčných ochorení paznechtov a kože v oblasti paznechtov, predovšetkým dermatitíd, nekrobacilóz a hnilôb. Klausol sa aplikuje po dôkladnom ošetrení paznechtu formou postreku, alebo sa nanáša priamo na postihnuté miesto. Aplikáciu je vhodné zopakovať po 3-4 týždňoch od prvého ošetrenia.

Účinné látky: zmes organických a anorganických kyselín

Balenie: 250ml, 1000ml