Návšteva fariem v Nemecku

V dňoch 23. a 24.04.2012 materská spoločnosť VVS Verměřovice poriadala akciu spojenú s návštevami nemeckej mliekárne Muller a mliečnych fariem.


Za VVS SK, s. r. o. sa pracovnej cesty zúčastnili Ing. Roman Mokráň – riaditeľ spoločnosti, MVDr. Václav Osička – externý poradca (Milkprogres), Ing. Peter Michal – hlavný zootechnik PD Trenčianska Turná a Ing. Peter Kováč – majiteľ mliečnej farmy Tatraagrolev Levoča.


Mliekáreň Muller v Ausburgu denne spracuje 4,6 milióna litrov mlieka.


Výrobky predáva predovšetkým na európskych, ale aj svetových trhoch.


Najvýznamnejšie trhy okrem krajín Nemecka má v Taliansku (28 percent


trhu) a Anglicku (42 percent trhu). Navštívili sme tri farmy holštýnskeho dobytka s koncetráciou zvierat od 500 až po 2300 ks na jednej farme. Úžitkovosť sa pohybovala od 28 do 30 litrov na ustajnenú kravu. Zaujímavé bolo oboznámiť sa predovšetkým s dokonalým nastavením výrobných postupov a ich prísnym dodržiavaním, čo bolo v podmienkach veľkovýroby nevyhnutné. Tešíme sa na ďaľšie podnetné akcie. fotogaléria

Vydané dňa: 28.04.12, Napísal: VVS SK, s.r.o.