KONTAKTY

VVS SK, s.r.o.
Trenčianska cesta 5B
957 01  Bánovce nad Bebravou

IČO: 36 661 422
IČ DPH: SK 2022229484
bankové spojenie: 4003826287/7500
IBAN: SK96 7500 0000 0040 0382 6287
SWIFT: CEKO SK BX

tel.: +421 38 768 2690
fax: +421 38 768 2688
vvs@vvssk.sk

 

Korešpondenčná adresa

VVS SK, s.r.o.

Trenčianska cesta 5B

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Mapa - kde nás nájdete

 

Vedenie spoločnosti

 


Ing. Roman Mokráň
riaditeľ spoločnosti
+421 918 641 154
mokran@vvssk.sk

 

Sklad a logistika

Richard Kopecký

vedúci skladu
+421 918 810 392
skladnik@vvssk.sk

Trenčianska cesta 5/925, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Kancelária

Bc. Miroslava Fodorová
účtovníčka, ekonómka
+421 917 924 552

tel.: +421 38 768 2690
fax: +421 38 768 2688
vvs@vvssk.sk

 

Objednávky tovaru

GSM: +421 918 397 937
GSM: + 421 908 728 733
fax: +421 38 768 2688
skladnik@vvssk.sk

 

Odborní konzultanti - špecialisti

Ing. Peter Bujna
odborný poradca pre hydinu, ošípané, prežúvavce, drobnochov
+421 905 252 886
ingpeterbujna@gmail.com 

 

Ing. Ivo Trsťan
odborný poradca HD, ošípané
+421 905 440 559
trstan@vvssk.sk

 

Adrián Krak
odborný konzultant, špecialista na chov koní
+421 908 214 568
krak@vvssk.sk


Bc. Zuzana Dzurková
marketing
+421 918 397 937
dzurkova@vvssk.sk

 

MVDr. Václav Osička
poradenstvo pre mliečne farmy
+420 602 736 037
osickavac@volny.cz