DISINFECTIONREINIGER RD

Desinfectionsreiniger RD je dezinfekčný prípravok vhodný k dezinfekcií  zariadení v mliekarenskom a poľnohospodárskom priemysle.

Vyznačuje sa vysokou rozpustnosťou tukov, účinkom proti baktériám vrátane salmonella ssp., plesniam, kvasniciam a vírusom. Overení účinok proti vírusom hepatitídy B a HIV. Produkt je vhodný na viacerodruhov materiálov.

Aplikačná koncentrácia:

Baktérie a plesne pri teplote prostredia 10-20 OC

nízka záťaž – 1%     – doba pôsobenia 30 minút

vysoká záťaž – 2%  - doba pôsobenia 30 minút

Vírus ( HBV, HIV )

nízka záťaž – 1%     – doba pôsobenia 30 minút

vysoká záťaž – 2%  - doba pôsobenia 30 minút

Baktérie rodu Salmonella – 0,25% – doba pôsobenia 5 minút

Minimálna aplikačná dávka: 0,4l zarobeného roztoku na 1m2 plochy. Po aplikácia dúkladne opáchnite ošetrované povrchy čitou vodou: asi 8l pitnej vody na 1m2.

Účinné látky: Bis(3-aminopropyl) dodecylamin


DISINFECT PREMIUM

Penový dezinfekčný prípravok s odparovacou schopnosťou s účinkom proti baktériám, vírusom a plesniam - koncentrát.

Disinfect Premium je penový, vysoko koncentrovaný dezinfekčný prípravok na plochy s vynikajúcou fázou odparovania a dlhodobým účinkom do hĺbky. Disinfect Premium pôsobí proti baktériám, plesniam a vírusom. Eliminuje pôvodcov nasledovných ochorení:

Ošípané: mor ošípaných, Aujeszkyho ochorenie, salmonelóza, dyzentéria ( úplavica), parvoviróza, enterotoxémia, vírusové ochorenia, erysipel ošípaných ( červienka), PIA, APP, PRRS, MKS, sípavka ošípaných, mycoplazma,  chrípka, klostrídie a iné.

Hovädzí dobytok: slintačka a krívačka, IBR/IPV, BVD/MD, chrípka a iné

Hydina: Gumboro, Markova choroba, aviárna influenza ( vtáčia chrípka – H5N1), salmonelóza, Pasteurella multocida ( cholera hydiny ),  Newcastelské ochorenie, kolibaktérie, mykózy, ekzémy, stafylokoky, enterokoky, steptokoky a iné

Návod na použitie a dávkovanie:

Na povrch zbavený povrchových nečistôt aplikujte 0,4 l nariedeného roztoku ma 1m2.

                          Aplikačná koncentrácia/minimálna doba pôsobenia / dávkovanie

Batericídy okrem TBC

Špeciálna dezinfekcia              1%                                2 hodiny                  0,4l/1m2.

Preventívna dezinfekcia          0,5%                                1 hodina                  0,4l/1m2.

Fungicídne                              1%                                 1 hodina                  0,4l/1m2.

Virucídne                                 1%                                1 hodina                   0,4l/1m2.

Čiastočne virucídne               1%                                   30 minút                   0,4l/1m2.

Ďalšie použitie: rozprašovanie - 1,5l/1000m3/ rozprašujte v 1 litre vody s 250 -500ml koncentrátu.

Roztok k použitiu nanášajte na plochu rovnomerne za pomoci vysokotlakového čističa, penovej pištole, alebo postrekovača.

Možnosti použitia:

Disinfect Premium je mimoriadne vhodný k dezinfekcií plôch všetkých druhov, ako napríklad podlahy, steny, zariadenia, transportné zariadenia, stajne, kuríny, bitúnky, útulky zvierat, liahne, inseminačné stanice, veterinárne ambulancie a iné.

Disinfect Premium je šetrný k materiálom a je možné ho aplikovať na betón, drevo, plast, kov.

Disinfect Premium nemá žiadne negatívne účinky pri použití v bioplynových staniciach.

Účinné látky: Glutaral; Formaldehyd; Benzyl – (C12-C16)-alkyldimetylamonium-chlorid


KOKZI DES

Širokospektrálny dezinfekčný koncentrát k dezinfekcií ustajňovacích objektov.     

Dezinfekčný účinok proti vírusom, plesniam, baktériám, kokcídiam, oocytom, vajíčkam červov a roztočov, kryptosporídiam a klostrídiam.

Kokzi Des je tekutý širokospektrálny dezinfekčný koncentrát. Spoľahlivo a trvale ničí bunkovú stenu endoparazitov, preto sa Kokzi Des odporúča aplikovať všade tam, kde je potrebné bojovať s kokcídiami, oocytmi, vajíčkami červov a roztočov, kryptosporídiami a klostrídiami. 

Oblasť použitia: ustajňovacie a chovateľské objekty pre chov: hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných, hydiny, králikov; inseminačné stanice; výkrmne; veterinárne ambulancie; búdy pre teľatá a mladý hovädzí dobytok.

Prípravok je vhodný do veľkochovov a drobnochovov hospodárskych zvierat.

Kokzi Des účinne eliminuje: výtrusovce Eimeria tenella, kokcídie rodu Isospora a pľúcne červy rodu Dictyocaulus, červy napádajúce žalúdok a črevá rodu Trichostrongylus -Nematodirus – Haemonchus, pásové červy (Cestoden) a vajíčka roztočov.

 


Dávkovanie

Kokzi Des

Voda

Aplikačná dávka/Doba pôsobenia

vajíčka červov

300 ml

10l = 3,0%

vyčistené povrchy

100 ml/m²

 

doba pôsobenia 2 hodiny

pre všetky aplikácie

znečistené povrchy

400 ml/ m²

 

doba pôsobenia

2 hodiny

pre všetky aplikácie

kokcídie

300 ml

10l = 3,0%

cryptosporidium

200 ml

10l = 2,0%

clostridium

400 ml

10l = 4,0%

baktérie

50 ml

10l = 0,5%

vírusy

300 ml

10l = 3,0%

plesne (kvasinky)

50 ml

10l = 0,5%

plesne (spóry)

150 ml

10l = 1,5%

Použitie:

·        vyveďte zvieratá z ustajňovacích objektov a dôkladne ich mechanicky očistite.

·        odporúča sa predčistenie ustajňovacích objektov alkalickým čistiacim prostriedkom.

·        pre každú aplikáciu je potrebné pripraviť čerstvý roztok

·        roztokom prípravku Kokzi Des výdatne  vystriekajte podlahu a steny objektov /min.do výšky 1,5m/, pomôcok a prístrojov.

·        dodatočné oplachovanie ošetrovaných plôch nie je nutné.

·        po dôkladnom vyvetraní a vyschnutí, je možné zvieratá opäť ustajniť v objektoch

 

Účinná látka: Chlorkresol


DISINFECT S

Práškový dezinfekčný prípravok na báze kyseliny peroxioctovej. Baktericídny,
fungicídny a virucídny účinok. Dezinfekcia ustajňovacích priestorov aj za prítomnosti zvierat. 

Disinfect S je dezinfekčný prípravok na báze kyseliny peroxioctovej. Používa sa
k dezinfekcií plôch a má mimoriadny dezinfekčný účinok. Disinfect S zaručuje baktericídny,
fungicídny a virucídny účinok. Výborne sa hodí k dezinfekcií zariadení na dojenie.
V optimálny účinok aj pri nízkych teplotách. Disinfect S poskytuje mimoriadne vysokú úroveň biologickej bezpečnosti pre ľudí, zvieratá a
životné prostredie. Disinfect S je nekorozívny a neznehodnocuje náradie a ošetrované plochy.
Oblasť použitia:
Disinfect S je ideálny dezinfekčný prostriedok vhodný na všetky druhy povrchov a plôch.
Vhodný k dezinfekcií: – výkrmne
– hydinárne – inseminačné stanice
– veľké aj malé farmy – útulky, psince
– chovateľské zariadenia pre chov ošípaných – bitúnky
– chovateľské zariadenia určené pre chov malých – rozvody pitnej vody
malých hospodárskych zvierat – veterinárne ambulancie
Disinfect S je možné použiť nasledujúcimi spôsobmi: vysokotlakové čističe, postrekovače.
Aplikácia:
- vyveďte zvieratá zo stajne
- mechanicky očistite povrchy a plochy určené k dezinfekcií
- rozpustite Disinfect S vo vlažnej vode
- výdatne vystriekajte ošetrované povrchy a plochy pripraveným dezinfekčným roztokom
V Používajte vhodné ochranné oblečenie a ochrannú masku na tvár s filtrom AX

Aplikačná koncentrácia:

baktericídna, fungicídna 2% / 30 minút / 400 ml na m²
a virucídná dezinfekcia  0,5 % / 60 minút / 400 ml na m²
Dezinfekce dojného zařízení: 0,5 – 0,7% roztok nechajte 5 minút ustáť doba expozície 30 – 60 sekúnd
Ďalšie informácie:
Po aplikácií dezinfekčného roztoku opustite miestnosť. Po skončení reakčnej doby (10 až 12 hodín
bezpečnostný interval) zabezpečte prístup čerstvého vzduchu a vetranie. V prípade potreby
odstráňte dezinfekčný povlak s mierne alkalickým čistiacim prostriedkom.

Účinné látky: peroctová kyselina
Biocídy používajte podľa bezpečnostných pokynov.
Pred prácou si pozorne prečítajte príbalové informácie.


STALL DES

Stall Des je vynikajúci dezinfekčný koncentrát, ktorý pôsobý proti baktériam, plesniam a výrusom. (aj v prevencí proti dermatitis digitalis – hnilobe paznechtov).
Stall Des je vhodný na dennú dezinfkeciu rôznych plôch a povrchov. Použitie: dezinfekcia chovateľských objektov pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, dezinfekcia klietok, voliér, holubníkov, búdok pre teľatá znáškových hniezd, bitúdnkov, a pod. Stall Des sa používa na dezinfekciu podláh, stien, strojov, dopravných prostriedkov a chovateľských pomôcok. Stall Des je šetrný k ošetrovaným povrchom. Je vhodný k dezinfekcií povrchov z betónu, dreva, plastu a kovu. Stall Des nemá žiadne negatívne účinky na bioplynové stanice. Zaradený do zoznamu Nemeckej veterinárnej spoločnosti – DVG.
Použitie:

Použitie pri likvidácií:
proti baktériam 1 % 100ml + 10l vody / 1 hodina 3 % 300ml + 10l vody / 2 hodiny
proti plesniam 1 % 100ml + 10l vody / 1 hodina 6 % 600ml + 10l vody / 2 hodiny
proti vírusom 1 %100ml + 10l vody / 1 hodina 2 % 200ml + 10l vody / 2 hodiny
Sanácia prostredia: 5,0 % 500ml + 10l vody / 3 hodiny
Pri teplotách pod 10°C sa aplikačná dávka doporučuje zdvojnásobiť. Dezinfekčný účinok nastáva ihneď po aplikácií.
Minimálna dávka: 0,4 l na 1m2.
Aplikácia:
Pred vlasným ošetrením je potrebné mechanické očistenie objektov určených k dezinfekcií. Aplikujte Stall Des podľa dávkovania uvedeného v odstavci použitie s dodržaním expozičnej doby podľa návodu Stall Des je možné kedykoľvek odstániť pomocou mydla a vody. K aplikácií nepoužívajte prístroje ktoreé vytvárajú teplú vodnú hmlu. Po dezinfekcií zmyte zbytky dezinfekčného prípravku v plízkosti krmív. Ošetrené plochy po dezinfekcií nechajte vyschnúť, zabezpečte vetranie po dobu 24 hodín. Neskladujte nad 25°C. Zodpovednosť v súvislosti s aplikáciou alebo v súvislosti s použitím výrobca neprijíma pretože je mimo jeho vplyv. Pred vlastnou aplikáciou odporúčame zakryť všetky plochý, ktoré nemajú byť ošetrené. Čistenie náradia a pokyny pre odstraňovanie:
Po aplikácii prípravku vypláchnuť nádrž postrekovača, ramená, trysky a použité náradie čistou vodou. Zvyšky prípravku sa nesmie likvidovať spolu z odpadom z domácnosti. Kontaminované obaly optimálne vyprázdnite a odovzdajte ich do zberu na recykláciu.

Účinné látky: Glyoxal, N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid,Formaldehyd, Glutaraldehyd


DESICAL PLUS

Prípravok na „suchý kúpel“ paznechtov a hygienický produkt do podstielok

Ako pôsobí Desical plus?
- ide o produkt na prírodnej báze s veľmi
- jemnou štruktúrou
- je silne alkalický, pH = 12,4
- patogénne mikroorganizmy a medzi nimi aj
- pôvodcovia mastitíd, dermatitíd, hniloby
- paznechtov a nekrobacilóz prežívajú
- v prostredí s pH 4 až 9

Desical plus vytvára prostredie, v ktorom patogény nemajú žiadnu šancu prežiť a je prostriedkom na zníženie infekčného tlaku v prostredí a pôsobí preventívne pred vznikom enviromentálnych mastitíd

Výhody Desical plus
- vysokoúčinný prípravok proti infekčným ochoreniam kože v okolí paznechtov porovnateľný s formaldehydom
- vysušuje rohovinu paznechtov až po jej jadro, no je šetrný ku koži
- dezinfekčný účinok sa neznižuje znečistením
- veľmi nízka spotreba vzhľadom na viacnásobné použitie (cez suchý kúpel môžu kravy prechádzať viac dní po sebe)

Spôsob použitia na suché kúpele paznechtov
Desical plus sa používa v priechodzích bazénoch umiestnených v pohybových chodbách hovädzieho dobytka (napr. za dojárňou), prípravok je možné zmiešať s pilinami alebo jemným pieskom, v pomere 1 : 1, čo obmedzuje jeho spotrebu, pred vstupom do suchého bazénu je potrebné končatiny navlhčiť, suché kúpele vykonávajte preventívne 1 x do týždňa, pri vyššej prevalencii ochorení paznechtov 3 x do týždňa.

Spôsob použitia na dezinfekciu podstielok
Prípravok DESICAL plus sa používa ako prímes do podstielok hospodárskych zvierat pre nastielané ležiskové boxy, vo väzných maštaliach, v kotercoch a búdkach pre teľatá a dezinfekciu ustajňovacích priestorov. Zabezpečuje perfektné hygienické podmienky.

Podstielka a prostredie ležoviska zostávajú pri použití DESICAL plus konštantne alkalické. Patogénne mikroorganizmy, ako E.coli, Klebsiella alebo Pseudomonady – pôvodcovia ochorení mliečnej žľazy – sa v takomto prostredí nedokážu rozmnožovať.

Infekčný tlak je viditeľne nižší (čo je potvrdené aj DLG testom) a riziko enviromentálnych mastitíd je oveľa menšie.

Desical vysušuje podstielku, čím je zabezpečená oveľa vyššia čistota zvierat. Oproti pálenému alebo hasenému vápnu nemá nepriaznivé účinky na kožu zvierat, hlavne pokožka strukov nie je vôbec dráždená. Veľmi výrazne je obmedzená tvorba amoniaku, čo má vplyv na lepšiu mikroklímu maštale.

Druh zvieraťa

Odporúčanie

Frekvencia

Použité množstvo

Kravy

pohybové plochy

1-3 x týždenne

150 – 250 g/m2

 

ležiskové boxy – matrace

1-3 x týždenne

200 – 300 g/ m2

 

hlboké boxy

1 – 3 x týždenne

150 – 200 g/m2

MHD a ovce

hlboká podstielka

1 – 3 x týždenne

150 – 250 g/m2

Ošípané

na podlahu

podľa potreby

100 – 250 g/m2

Hydina

na podlahu

podľa potreby

200 – 300 g/m2


AGROFLOR

Hygienický produkt v práškovej forme vyrobený so zmesí minerálnych zásaditých látok

Agroflor je alkalický vysušovací prášok na prírodnej báze s veľmi jemnou štruktúrou a pH 7-9. Výborne pohlcuje vlhkosť a dlhodobo vysušuje podlahy a podstielky v chovateľských zaraideniach a ležiskových boxoch. Zlepšuje tok hnojovice a je vhodný aj do bioplynových staníc. Agroflor je dermatologicky testovaný a bezpečný pre zvieratá a ľudí. Aplikuje sa ako samostatný posyp na ležiskové matrace, alebo sa mieša s podstielkou.

Použitie: ako prímes do podstielky alebo samostatný posyp na matrace 100-200g/m2 plochy