Predvádzanie fixačných klietok TOP 5 a SnapTop

V mesiacoch august až október 2010 naša spoločnosť usporiadala na desiatich rôznych miestach Slovenska akcie na predvádzanie fixačných klietok TOP 5 a SnapTop. Spolu sa na akciách zúčastnilo viac ako 100 ľudí a nové informácie o úprave paznechtov sme prezentovali pracovníkom z minimálne 60 fariem. Priebeh akcie popísal vo svojom článku aj redaktor Slovenského chovu Ing. Marián Dukes a nájdete ho v sekcii "na stianutie".

Fotogaléria: