Funkčná úprava paznechtov - Workshopy 2011

01.02.2011 Písečná, ČR, 02.02.2011 Lešná, ČR, 07.02.2011 Raslavice, SR, 09.02.2011 Suchdol nad Odrou, ČR, 10.02.2011 Bohdalov, ČR: Naša spoločnosť v spolupráci s Milkprogres, s. r. o. usporiadala na piatich chovoch v Českej republike a na Slovensku marketingové a vzdelávacie akcie na tému "Funkčná úprava paznechtov".


Zástupcovia Milkprogres, s. r. o. Ing. Lopatář, Ing. Musil a MVDr. Osička informovali o nadpriemerných výsledkoch, ktoré dosahujú chovy, v ktorých pôsobia ako poradcovia. Ing. Mokráň sa vo svojej prezentácii venoval najčastejším nedostatkom v manažovaní zdravotného stavu končatín. V praktickej časti mali účastníci možnosť trénovať signály, ktoré nám dávajú zvieratá a chovateľské podmienky o zdravotnom stave končatín. Napriek mrazivému počasiu akcie prebehli úspešne a viac ako 120 zástupcov chovateľov sa aktívne zapájalo do programu.  

Fotogaléria: