1. kvalifikačné preteky o postup na MS FCI a WUSV

Návšteva fariem v Nemecku

V dňoch 23. a 24.04.2012 materská spoločnosť VVS Verměřovice poriadala akciu spojenú s návštevami nemeckej mliekárne Muller a mliečnych fariem. Za VVS SK, s. r. o. sa pracovnej cesty zúčastnili Ing. Roman Mokráň – riaditeľ spoločnosti, MVDr. Václav Osička – externý poradca (Milkprogres), Ing. Peter Michal – hlavný zootechnik PD Trenčianska Turná a Ing. Peter Kováč – majiteľ mliečnej farmy Tatraagrolev Levoča. Mliekáreň Muller v Ausburgu denne spracuje 4,6 milióna litrov mlieka. Výrobky predáva predovšetkým na európskych, ale aj svetových trhoch. Najvýznamnejšie trhy okrem krajín Nemecka má v Taliansku (28 percent trhu) a Anglicku (42 percent trhu). Navštívili sme tri farmy holštýnskeho dobytka s koncetráciou zvierat od 500 až po 2300 ks na jednej farme. Úžitkovosť sa pohybovala od 28 do 30 litrov na ustajnenú kravu. Zaujímavé bolo oboznámiť sa predovšetkým s dokonalým nastavením výrobných postupov a ich prísnym dodržiavaním, čo bolo v podmienkach veľkovýroby nevyhnutné. Tešíme sa na ďaľšie podnetné akcie. 

Odborný seminár - Teľa ako budúca dojnica

Funkčná úprava paznechtov - Workshopy 2011

01.02.2011 Písečná, ČR, 02.02.2011 Lešná, ČR, 07.02.2011 Raslavice, SR, 09.02.2011 Suchdol nad Odrou, ČR, 10.02.2011 Bohdalov, ČR: Naša spoločnosť v spolupráci s Milkprogres, s. r. o. usporiadala na piatich chovoch v Českej republike a na Slovensku marketingové a vzdelávacie akcie na tému "Funkčná úprava paznechtov".


Zástupcovia Milkprogres, s. r. o. Ing. Lopatář, Ing. Musil a MVDr. Osička informovali o nadpriemerných výsledkoch, ktoré dosahujú chovy, v ktorých pôsobia ako poradcovia. Ing. Mokráň sa vo svojej prezentácii venoval najčastejším nedostatkom v manažovaní zdravotného stavu končatín. V praktickej časti mali účastníci možnosť trénovať signály, ktoré nám dávajú zvieratá a chovateľské podmienky o zdravotnom stave končatín. Napriek mrazivému počasiu akcie prebehli úspešne a viac ako 120 zástupcov chovateľov sa aktívne zapájalo do programu.  

Východná

Fotogaléria z PD Východná.

Tréning komunikačných zručností - PDP Veľké Uherce

Dňa 24.01.2011 usporiadala naša spoločnosť tréning komunikačných zručností na pôde PDP Veľké Uherce. Na akcii sa zúčastnili pracovníci družstva z rôznych organizačných zložiek, ako sú poľnohospodárska prvovýroba, kovovýroba, maloobchody, pekáreň a sady. Veríme, že aj bonusom v takejto forme sme prispeli k zvyšovaniu profesionality pracovníkov PDP.

Predvádzanie fixačných klietok TOP 5 a SnapTop

V mesiacoch august až október 2010 naša spoločnosť usporiadala na desiatich rôznych miestach Slovenska akcie na predvádzanie fixačných klietok TOP 5 a SnapTop. Spolu sa na akciách zúčastnilo viac ako 100 ľudí a nové informácie o úprave paznechtov sme prezentovali pracovníkom z minimálne 60 fariem. Priebeh akcie popísal vo svojom článku aj redaktor Slovenského chovu Ing. Marián Dukes a nájdete ho v sekcii "na stianutie".