Killtec Agro Plus

Insekticíd s multifunkčným účinkom proti muchám a larvám múch. S dlhodobým účinkom až 4 týžd 

Killtec agro plus spoľahlivo účinkuje proti muchám, komárom, ovadám a lezúcemu hmyzu. Multifunkčný účinok rovnako umožňuje efektívne ničenie lariev múch a pásomníc.
Killtec agro plus sa vyznačuje troma základnými účinkami:
a) Aplikácia formou postreku zaručuje okamžité ničenie hmyzu
b) Vysoko účinný kontaktný insekticíd zaručuje dlhodobý účinok
c) Obsiahnutý larvicíd zaručuje súčasné ničenie lariev hmyzu
Aplikácia formou postreku:
Odporúčané dávkovanie: 1 l koncentrátu Killtec agro plu zmiešajte s 10l vody. Hotový roztok nalejte do postrekovača. Aplikujte zarobený roztok na miesta s častým výskytom múch ako sú steny, stropy, stĺpy, okná, rámy dverí a podobne. Ošetrená plocha musí byť rovnomerne zvlhčená (cca. 40 ml/m²). Okamžitý účinok proti muchám nastáva ihneď. Stačí, keď sa ošetrí cca. 40% plochy. V Priebehu aplikácie a po nej sa musí zaistiť dostatočné odvetranie. 11 litrov hotového roztoku postačuje na plochu ustajňovacích priestorov do 500m²

Aplikácia pri ničení lariev múch a pásomníc:
Doporučené dávkovanie koncentrátu Killtec agro plus zmiešajte s 10 l vody. Hotový roztok sa naleje do postrekovača. Aplikujte roztok na hnoj, kanály, hnojné jamy, pod rošty, a pod. Ošetrená plocha musí byť rovnomerne zvlhčená (cca 100 ml/m²).
Ďalšie informácie:
Nemiešajte s vápnom. Môže sa používať aj v obsadených stajniach, ale nesmie sa používať v blízkosti mladých zvierat. Aplikujte iba na miesta, ktoré sú pre zvieratá nedostupné, zabráňte olizovaniu ošetrených plôch. Neaplikujte na krmivo a zariadenia dojárne. Neaplikujte na akrylové potrubia.
Postrek je možné zmyť vodou a mydlom. Pred aplikáciou odporúčame zakryť všetky plochy, ktoré nemajú byť ošetrené. Po aplikácií sa musí zaistiť dostatočné vetranie minimálne po dobu 24hodín.
Výrobca a distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s aplikáciou a použitím, vzhľadom na to, že na ňu nemá žiadny vplyv.

Účinné látky: Etofenprox, Cypermethrin, Pyriproxifen